Different from others

Procesi i të qenit më i miri në treg.

 • Takimi me klientin.

  Klienti ka një brengë për shtëpinë e tij. Ne dëgjojmë dhe i prezantojmë punën tonë duke e njoftuar me të gjitha llojet e prodhimeve të mobiljeve.

 • Termini për matje.

  Tani më brenga e klientit mbetet vetëm brenga jonë. Ne fillojmë me matje dhe me nisjen e procesit të dizajnimit në mënyrën më të avancuar.

 • Prezantimi i projektit dhe ofertës.

  Paraqitja e realizuar e punës sonë me të gjithë kërkesat e parashtruar të vetë klientit, kështu duke u mundur të kuptojmë se sa ja kemi dalur mbanë në realizim të plotësimit të nevojave të tij. Dhe në fund nga e tërë puna jonë e bërë e paraqesim edhe ofertën tonë për produktin që do të realizohet.

 • Përgaditja e projektit final.

  Teknologjia më moderne e jona këtu hynë në punë duke e punuar me mjeshtëri dhe me korrektësi të gjithë produktin, si dhe duke e montuar atë.

 • Finalizimi dhe vlerësimi i punës nga klienti.

  Hapi më i rëndësishëm i të gjithë punës sonë, është kur klienti tani e sheh të finalizuar të gjithë produktin dhe paraqet kënaqësinë e tij duke parë që kërkesat e tij kanë qenë të realizuar pikë më pikë.

SHIKONI GALERINË
TONË

Shikoni imazhet e galerisë. dhe zbulo për çfar po flasim.


 SHIKO GALERINË