25 VITE
TRADITË NË INDUSTRI

Shtëpia juaj, brenga jonë.

Përvoja 25 vjecare në Zvicër e personelit në lëminë e mobilieve, profesionalizmi dhe sjellja me klientët ka bërë, që ne të përparojmë më shumë dhe të rrisim përherë cilësinë e punës dhe të shërbimeve.

Standardi i lartë i punës me tekonologji më moderne, dizajnimi unik i mobilieve në përputhje me funksionalitetin janë pikat kryesore në të cilat mbështetemi sot e në të ardhmen për një sukses të përbashkët.

DO TË DËRGOJMË
VETËM OFERTA TË MIRA

Abonohu për të pranuar e-mail oferta.

Asnjëherë nuk bëjmë spam.
Dërgojmë vetëm oferta mujore. .

Europe Flag
ARDA Flag

This web page has been developed with the assistance of the European Union. The content of this web page is the sole responsibility of ANB Baliu and can in no way be taken to reflect the views of the European Union Office in Kosovo.